Projekcia

V oblasti projektovania dopravných stavieb, ponúkame komplexné a profesionálne služby na mieru. S odbornými skúsenosťami a hlbokým porozumením pre potreby zákazníkov, zabezpečujeme kvalitné a efektívne riešenia pre každú fázu dopravného projektu.

Služby

Vypracovanie projektov dopravných stavieb pre stavebné povolenie

Zabezpečujeme kompletné projekty potrebné pre získanie územného alebo stavebného povolenia, ktoré spĺňajú všetky legislatívne požiadavky a normy.

Vypracovanie projektov organizácie dopravy počas výstavby dopravných stavieb

Navrhujeme efektívne riešenia pre dočasné organizovanie dopravy počas výstavby, ktoré minimalizujú dopravné obmedzenia a zaisťujú plynulosť a bezpečnosť premávky.

Vypracovanie projektov trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení

Ponúkame detailné projekty pre trvalé dopravné značenie a zariadenia, ktoré prispievajú k bezpečnosti a organizácii dopravy na dlhodobú perspektívu.

Príprava Cost Benefit analýz pre projekty financované z OP Doprava

Vykonávame podrobné analýzy nákladov a prínosov pre projekty financované z operačného programu Doprava, čo pomáha optimalizovať investície a dosiahnuť najlepšie možné výsledky.

Referencie

Naša spoločnosť sa môže pochváliť významnými referenciami, vrátane spracovania projektov organizácie dopravy pre prestížny projekt PR1BINA – PPP, ktorý je ukážkovým príkladom verejno-súkromného partnerstva.